Psalms 68:19 |#VOTD | #Verseoftheday | #folwc |

via Instagram http://ift.tt/2i17MsX
2017-11-29T08:58:17+00:00